Česko

Ondřej Nezbeda: Příběhy, průvodce

Narozen 1979 v Praze. Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a tělesnou výchovu na Fakultě tělesné výchovy a sportu tamtéž. Pracoval jako meteorologický pozorovatel na observatoři na Milešovce v Českém středohoří a jako novinář v týdeníku Respekt. V současnosti je zaměstnancem neziskové organizace Cesta domů. Podílel se na knize Příběhy hrdinů 20. století. Paměť národa (2016), samostatně vydal titul Průvodce smrtelníka. Prakticky o posledních věcech člověka (2016).