Česko

Michal Přibáň: Návraty a neshledání

Narozen 1966 v Brně. Vystudoval český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity tamtéž. Pracoval jako novinář a vysokoškolský učitel, od roku 1997 je zaměstnancem Ústavu pro českou literaturu AV ČR, kde se věnuje zejména české literatuře v exilu. (Spolu)autor a editor řady odborných publikací, například Česká literární nakladatelství 1949–1989 (2014) a Jedno jméno, dva osudy (2013). V roce svých padesátin debutoval jako prozaik titulem Všechno je jenom dvakrát. „I když se vydáte po vlastních stopách, sami sebe nenajdete. Román o návratech a neshledáních,“ stojí v anotaci.