Česko

Luděk Marks: Jsa rozpoložen pitím zdejším

Narozen 1963, básník generačně náležící ke druhé vlně českého undergroundu, životně spojený s proudem české dekadence. Zastoupen v antologiích Už na to seru, protože to mám za pár (1985, sestavil Andrej Stankovič) a v Almanachu básníků pražského undergroundu — 9× Kontra. Byl redaktorem časopisu Vokno, jeho verše zhudebnil např. David Koller nebo Vladimír Mišík. Autor sbírek Stín svícnu (1994) a Po hadí kůži (2017). Jako dokumentátor archeologických nálezů přispěl do několika odborných publikací. ​