Česko

Štěpán Rusín: Doktor mezi krásou a loutkami

Narozen 1969 v Brně. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity tamtéž. Je zaměstnancem Masarykova onkologického ústavu. Autor písňových textů (např. pro Ivu Bittovou a Pavla Fajta), herec drobných rolí (Ochotnický kroužek, HaDivadlo ad.), zakladatel a člen Pánského pěveckého sdružení extrémního folkloru Krása a Loutkového divadla Československo, strůjce a popularizátor mnoha dalších spolků a sdružení (turistický spolek Blatouch, Společnost přátel přechodníků, Svědci Jahodovi, Kundery v úterý aj.).